Puur Terschelling verantwoord zoönosen bedrijf

Zoönosen is een verzamelnaam van ziekten die overdraagbaar zijn van dieren op mensen, zoals de Q-koorts en toxoplasmose. De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft het certificaat aan Puur Terschelling toegekend, omdat de dieren bij ons vrij zijn van zoönosen. Het keurmerk is zichtbaar op de boerenschuur opgehangen. Om in aanmerking te komen voor het keurmerk, moest Puur Terschelling aan eisen voldoen. Steeds vaker worden kinder- en zorgboerderijen of bedrijven met een publieke functie geconfronteerd met de vraag welk risico zij vormen. Om aan te tonen dat wij maatregelen nemen om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken, heeft de Gezondheidsdienst het Keurmerk Zoönosen afgegeven. Aan de hand van een stappenplan hebben wij laten zien dat wij maatregelen hebben genomen en aan alle eisen voldoen om het zoönosen certificaat te mogen ontvangen.