Waddenfonds

HET WADDENFONDS

Het Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling van de Waddenprovincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland. Het fonds investeert in initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied versterken. Projecten van (samenwerkende) ondernemers, verenigingen, stichtingen en overheidsorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van het Waddenfonds.

 

Dinsdag 4 juni 2019 heeft het Waddenfonds een subsidie beschikbaar gesteld voor tien nieuwe projecten in het waddengebied. De projecten die financiële steun van het Waddenfonds ontvangen hebben betrekking op cultuur, natuur, toerisme en duurzame energie. 

Een van deze projecten is van Puur Terschelling voor het realiseren van een adequaat accommodatie voor de ontvangst van onze gasten, educatie en verblijf van onze stagaires en medewerkers. Daarnaast voor het optimaliseren van de zelfvoorziengsgraad qua energie en water. En voor het realiseren van een boerencamping.

De subsidieverstrekking van het Waddenfonds voor deze tien projecten is gebaseerd op het advies van een externe deskundigencommissie, die alle ingediende subsidie aanvragen heeft beoordeeld. De projecten die een subsidie ontvangen, hebben betrekking op een of meerdere thema’s waar het Waddenfonds in inversteert. Voorbeelden van deze thema’s zijn: Natuur, WCL (Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling, Duurzame recreatie en toerisme, Verduurzaming energiehuishouding en Duurzame agrarische sector.