Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Op 1 augustus 2015 startte de nieuwe Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben. Puur Terschelling was gecertificeerd door Aeqor, Calibris, Ecabo en Kenwerk wat nu allemaal onder de noemer van SBB valt. www.s-bb.nl

Puur Terschelling in 2005 gestart met stagaires en in het bezit een veiligheidscertificaat sinds 2008. Dat betekent mede dat er nagegaan is of stagiairs van middelbare en hogere beroepsopleidingen er voldoende kunnen leren en goed begeleid worden. Bij Puur Terschelling zijn diverse stage mogelijkheden. Naast een specifieke richting komt de student in aanraking met een heel gevarieerd argo bedrijf. Gedurende de stage worden diverse werkzaamheden uitgevoerd, afhankelijk van de studierichting en het niveau. 

Veel voorkomende werkzaamheden zijn:
Agro toerisme

Gasten individueel en groepen ontvangen, hoefijzergolf gasten begeleiden, ezelwandelingen begeleiden,
boerenijs verkopen, wc, erf, zadelkamer en ontvangstruimte opruimen en schoon houden.

Paardenhouderij

Verzorging: voeren, instrooien, uitmesten, verzorgen, onderhoud van stallen
opruimen en schoon houden van stallen, het erf, hoef bekappen, borstelen.
Medicatie begeleiden, ontwormen. 
Rijden:  rijklaar maken, poetsen, opzadelen, afzadelen van en naar het land brengen.
Mennen: huifkarren en of menwagens klaar zetten, tuigen klaarleggen,
huifkarren schoonmaken, trouwkoets poetsen en klaar maken.

Schapenhouderij

Dagelijkse werkzaamheden: voeren, instrooien, schoonmaken, uitmesten dieren van en naar natuurgebieden brengen, aflammer hokken maken, aflammeren (kijken, samen doen en zelf doen), medicatie toedienen, lammetjes bijvoeren met de fles, schapenpoten bekappen, weitjes maken, scheren, stalonderhoud, schapen en lammer administratie.

Natuurbeheer

Trekkerwerkzaamheden: maaien, schudden, diverse werkzaamheden: klussen, onderhoud erf en gebouwen, onderhoud machines, werktuigen en gereedschap.

Markerting medewerker

Kerntaak Werkproces
1. Assisteert bij het opstellen van operationele plannen ten behoeve van het strategisch marketing- en/of communicatiebeleid
• Zoekt informatie op voor een operationeel plan
• Analyseert informatie voor een operationeel plan
• Doet voorstellen voor een operationeel plan
• Werkt een operationeel plan uit
• Becommentarieert een operationeel plan
2. Assisteert bij het opzetten en uitvoeren van marktverkenningen en marktonderzoeken
• Volgt ontwikkelingen op de markt
• Analyseert de gesignaleerde ontwikkelingen
• Verwerkt de analyse tot managementinformatie
• Zet marktverkenningsinitiatieven op
• Zet marktonderzoeken op
• Voert marktonderzoeken uit
3. Zet marketing- en/of communicatieactiviteiten op en voert ze uit
• Brengt een marketing- en/of communicatievraagstuk in kaart
• Bedenkt een oplossing
• Stelt een projectplan op
• Voert een projectplan uit
• Evalueert het projectplan en het behaalde resultaat
• Ontwikkelt en beheert voorlichtings-, promotieen/of pr-materiaal

Medewerker evenementen organisatie

1. Assisteert bij het opstellen van operationele plannen ten behoeve van het strategisch marketing- en/of communicatiebeleid
• Zoekt informatie op voor een operationeel plan
• Analyseert informatie voor een operationeel plan
• Doet voorstellen voor een operationeel plan
• Werkt een operationeel plan uit
• Becommentarieert een operationeel plan
2. Zet marketing- en/of communicatieactiviteiten op en voert ze uit
• Brengt een marketing- en/of communicatievraagstuk in kaart
• Bedenkt een oplossing
• Stelt een projectplan op
• Voert een projectplan uit
• Evalueert het projectplan en het behaalde resultaat
• Ontwikkelt en beheert voorlichtings-, promotie- en/of pr-materiaal
3. Organiseert evenementen • Overlegt met de opdrachtgever
• Maakt een draaiboek voor een evenement en licht dit toe
• Verzorgt het vervoer voor materialen en personen
• Richt ruimtes in en installeert materialen
• Draagt zorg voor de dagelijkse voorzieningen
• Voert ondersteunende werkzaamheden op het gebied van personeelszaken uit
• Organiseert de beveiliging van locaties
• Assisteert tijdens het evenement